Clubinfo

MBC de NoordBikers is een in 2011 opgerichte mountainbike vereniging. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de Mountainbikesport. De vereniging is aangesloten bij de KNWU. Als lid wordt tevens ingeschreven als basislid bij de KNWU en heb je recht op de collectieve aansprakelijkheid-, ongevallen- en een rechtsbijstandverzekering. De vereniging draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen voor het onderhoud van het parcours, zijn vrijwilliger bij evenementen, begeleiden training groepen en nemen de organisatie van evenementen op zich. Dit alles wordt gecoördineerd door het bestuur. Wie er in het bestuur zitten lees je hieronder. Jaarlijks is er een ledenvergadering waar het afgelopen jaar wordt doorgenomen en de plannen voor de toekomst uiteengezet. Om een vereniging een beetje in goede banen te leiden is het nodig dat er aan aantal regels zijn waar ieder lid zich aan dient te houden. Deze regels tref je aan in het huishoudelijk reglement en gelden voor alle leden van MBC de NoordBikers.
KNWU_logo

Bestuursleden:

Wim van Rijnswou
Voorzitter
(wim@noordbikers.nl)
Jeroen van der Vossen
Secretaris
(jeroen@noordbikers.nl)
Geek van den Berg
Penningmeester
(geek@noordbikers.nl)

Leo van der Meer
Bestuurslid
(leo@noordbikers.nl)
Robert Smith
Bestuurslid
(robert@noordbikers.nl)
Wilke Stokman
Bestuurslid
(wilke@noordbikers.nl)

Vertrouwenspersoon:

Wolf de Wilde
(wolf@noordbikers.nl)


Belangrijke pagina’s:

Huishoudelijk reglement
Privacy policy
Statuten


Algemene gegevens:

Post adres:
MBC de NoordBikers
Tav Penningmeester
p/a Trompstraat 4, 2202 KP Noordwijk

Kamer van Koophandel:
MBC de NoordBikers
KvK nr. 51846292
Dopheidestraat, 15 2165 VM Lisserbroek

IBAN: NL 39 RABO 0160 3137 75

Doorgeven adreswijziging:
E-mail: geek@noordbikers.nl

Contact gegevens voor informatie betreffende de jeugd afdeling:
E-mail: geek@noordbikers.nl

Contact gegevens voor algemene informatie:
E-mail: info@noordbikers.nl

Contact nummer voor dringende zaken:
Robert Smith
Nummer: 06-57590240