Covid-19 Protocol

Buitensport protocol MBC de Noordbikers voor de trainingen per dinsdag 2 juni 2020.

Algemene Richtlijnen

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• Houdt tijdens rijden tenminste 2 fietslengtes afstand van je voorganger
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• Douche thuis en niet op de sportlocatie;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen;
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis – met nog steeds de 1,5 meter afstand van de anderen;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• MBC de Noordbikers heeft per 15 mei 2020 een voorlopige ledenstop ingesteld; op proef meetrainen kan alleen als er ruimte in een relevante trainingsgroep is.

Trainingsschema van buitensport activiteiten (dagen, tijden, leeftijden)

• De jeugdtrainingen vinden plaats op woensdag avond (Noordwijk)
• Tijdstip jeugd: 18:15 tot 19.15 uur
• De Volwassenen trainingen vinden plaats op dinsdagavond (Hoofddorp) en woensdag avond (Noordwijk)
• Tijdstip volwassenen: 19:15 tot 21.00 uur
• Trainers zullen voor aanvang en/of na afloop oefeningen zo veel mogelijk klaar zetten en opruimen. Wordt niet aangeraakt door de Bikers (jeugd of volwassenen)
• De jeugd zal in verschillende groepen verdeeld over de locatie training volgen.
• Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, t/m 12 jaar zal als 1 groep training krijgen. De oudere jeugdleden zullen in andere groepen training volgen.
• De volwassenen trainen in hun eigen niveau groepen; In Hoofddorp verzamelen zij zich op de het grasveld van de dagcamping vlak bij Claus Partyhouse aan de Bosweg, 2131 Hoofddorp:
In Noordwijk op het grasveld bij Como & Co (1e training) of op een binnen de individuele trainingsgroep afgesproken trainingslokatie
Op beide centrale lokaties staan de verzamelplekken PER trainings-nivo-groep aangegeven zodat tegemoet wordt gekomen aan de Corona restricties.
• De trainers behouden zich het recht voor om trainingen af te zeggen bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden.

Locatie van de buitensport activiteiten

JEUGD
Vanaf 13 mei heeft de jeugd al getraind op afgesloten parcoursen in Lisse.
Vanaf 3 juni zetten ze de trainingen door bij Como en Co – zelfde startlokatie als de volwassenen in Noordwijk – alleen eerder op de dag (18:15 – 19:15)
VOLWASSENEN
• Er is een kaart beschikbaar met alle trainingslokaties in de omgeving.
Op deze kaart staan ook de eenrichting rijrichtingen tussen lokaties zodat groepen elkaar op de trainingsavond zo min mogelijk passeren
• De volwassenen zullen na de eerste trainingsavond niet meer centraal op de locatie C&C afspreken, maar op de locatie die is afgestemd binnen hun trainingsappgroep.
Voorbeelden van deze trainingslokaties staan op de bijgevoegde kaart.
• De trail waar die groep gaat trainen wordt dmv een lint/bord afgesloten voor overige bikers. De trainer brengt deze markering aan en na afloop van de oefeningen aldaar verwijdert hij deze weer.
• Tijdens de traininguitleg – hou 1,5 m afstand van elkaar.
• Tijdens traininguitvoering: ten minste 5 meter afstand
• Hou bij opstopping (door hekjes heen) de noodzakelijke afstand.
• Hou zoveel mogelijk de rijrichting aan zoals op de kaart staat aangegeven.
Hierdoor is de kans klein dat je een andere trainnigsgroep tegenkomt

Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen

• De sporters kunnen, wanneer zij gebracht worden, voor het hek afgezet worden op de parkeerplaats bij Como & Co. Een begeleider van de club zal hier toezicht op houden en stuurt de kinderen naar de jeugd verzamelplekken
• De jeugdleden mogen pas naar de verzamelplekken na toestemming van de trainer. Tot die tijd wacht men op de parkeerplaats op 1,5 meter van elkaar.
• Jeugd-leden mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang training aanwezig zijn.
• De ouders/verzorgers zijn NIET toegestaan op de trainingslocatie, ook niet aan de zijlijn of op de tribune.
Organisatie maatregelen rondom de Jeugd trainingen/ sportactiviteiten
• Kinderen dienen zich apart aan te melden voor deelname aan deze trainingen. Indien verhinderd dient dit per training apart doorgegeven te worden aan de trainer. Dit zorgt er voor dat de trainers/begeleiders weten wie er komen.
• Niet aangemelde kinderen zijn niet welkom.
• Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de leden van de trainingsgroep
• Kinderen gebruiken hun eigen materiaal (helm, handschoenen, bidon, fiets) en laten dit ook niet rouleren.
• Trainers/begeleiders zijn herkenbaar aan hun clubkleding icm trainerslogo op rugtas.
• EHBO-materialen zullen continu beschikbaar zijn en niet achter slot en grendel zitten.
• Er zal een contactpersoon coördinator buitensport activiteiten worden aangesteld door het bestuur.

ORGANISATIE MAATREGELEN VOOR VOLWASSENEN

In Noordwijk zijn er 8 trainingsgroepen en in Hoofddorp zijn het er 4 – alle onder begeleiding van een of 2 trainers

Formeren van de trainingsgroepen

• Uitgangspunt 1: groepsgrootte tijdens training maximaal 12
• Uitgangspunt 2: obv dat 2/3 van de groep de trainingen bezoekt in wisselende samenstelling kan de groep op papier uit 18 personen bestaan
• Uitgangspunt 3: de trainers appgroep van afgelopen jaar
• Uitgangspunt 4: IN deze Coronatijd zijn de bikers niet zonder meer vrij in kiezen van hun trainingsgroep
Dit wel in samenspraak met de trainer van die groep waarbij wij in 1e instantie de groepen indelen. Alleen zo kunnen we richting geven aan de maximum groepsgrootte
• Een lid kan maar in EEN trainingsappgroep zitten
• Leden die nog niet in een trainingsappgroep zitten worden via de mail (nieuwsbrief) en wel willen meetrainen MOETEN zich eerst via de mail aanmelden bij de training coordinator.
Deze geeft aan waar er komende trainingsavond plek is in een van de groepen.
• Voor elke trainingsgroep geldt: Is er geen plek, dan kan hij/zij die avond niet meetrainen.
• Via een rouleringsmechanisme kunnen die leden aan de volgende trainingsavonden meedoen – bijv tweewekelijks trainen.
NOORDWIJK/HOOFDDORP
• Alle leden krijgen een mail waarin zij zich kunnen aanmelden voor de trainingen en welke groep hun voorkeur heeft.
• Via het programma SPOND deelt het bestuur alle leden in een trainingsgroep – het dichts bij de voorkeur – vermoedelijk zijn dit er meer dan 12.
• Een aantal dagen VOOR de eerstvolgende trainingsavond kunnen de leden van die trainingsgroep zich aanmelden voor die training – de eerste 9 die zich aanmelden kunnen die avond deelnemen aan de training – de overigen niet en kunnen dus niet meetrainen
• Voor de trainingsavond daarop hebben degenen die niet mee konden doen voorrang boven de leden die de afgelopen training wel mee hebben gedaan.
• In de loop van de weken worden de groepsgrootte afgestemd op de behoefte.
• Resultaat hiervan zijn voorspelbare opkomst en groepsgroottes.

Communicatie hierover naar de leden is van groot belang: Uitleg in Nieuwbrief.

Organisatie Volwassenen: Voorbereiden (1e) trainingsavond

• Uitbreiding uitrusting van de Trainer met Mondkapje, Desinfectie materiaal en handschoenen – wordt gedragen in geval van calamiteiten – dat trainer op minder dan 1,5 m afstand van de biker moet komen
• Training ontwerp ZONDER risico volle oefeningen;
• Startlokatie wordt 2 dagen voor de trainingsdatum in de trainersapp – zodat afstemming tussen de groepen plaats kan vinden – daarna in de trainingsgroepsapp.
Protocol Trainingsavond
1e keer: Verzamelen op standaard startlokatie – per trainersgroep bij slalompaal + naam Volgende trainigsavonden op de locatie afgestemd in de trainingsappgroep.
• Tijdens de traininguitleg – hou 1,5 m afstand van elkaar.
• Trainer markeert bij begin van trail dat de trail is afgesloten (bijv rood lint)
Tijdens traininguitvoering op de trail: ten minste 5 meter afstand
• Na afloop geeft de trainer de trail weer vrij.
• Ga met transfer NIET over een parcours heen waar een van de andere groepen training geeft

Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na de trainingen/ activiteiten (o.a. voor sanitaire voorzieningen)

• Het toilet is niet toegankelijk.
• MBC de Noordbikers verstrekt de trainers/begeleiders de noodzakelijke voor persoonlijke hygiëne middelen en schoonmaakmiddelen, inclusief mondkapjes en handschoenen.
Deze hoeven niet gedragen te worden tijdens de training, maar wel als de trainer de biker moet helpen waarbij de afstand tussen trainer en biker kleiner wordt dan 1,5 meter

Evt. overige maatregelen

• Van alle jeugdleden moet een nood-nummer bekend zijn van de ouders/verzorgers, zodat deze binnen redelijke tijd op de club kunnen terug zijn in het geval van een ongeluk.
• Alle trainers hebben het nummer van de contactpersoon

Contactpersoon coördinator buitensportactiviteiten in Coronatijd
MBC de Noordbikers:
Wim van Rijnswou (Voorzitter, Hoofdtrainer)
tel.: 06-15030958
@: wim@noordbikers.nl
Alphons Turk (Hoofd Jeugtrainer)
tel.: 06-10333530
@: alphons@noordbikers.nl