Huishoudelijk Reglement

 • Contributie: De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Eventuele wijzigingen gaan in per het volgende jaar. De contributie is exclusief het verplichte KNWU lidmaatschap. Daarnaast is het voor jeugdleden (t/m 17 jaar) verplicht om via de KNWU apart een start- of wedstrijdlicentie aan te vragen. Mensen die na 1 oktober lid willen worden kunnen betalen de contributie voor het jaar erop. Voor het lopende jaar hoeft niet betaald te worden, tenzij je dat jaar nog aangesloten wilt zijn bij de KNWU (inclusief zijn verzekering) – Dan betaal je het KNWU lidmaatschap door dit bedrag zelf over te maken naar de Pennigmeester van de NoordBikers. Door inschrijving als lid verleent u, tot wederopzegging, toestemming aan MBC de NoordBikers om de jaarlijkse contributie van het op het aanmeldformulier genoemde (post)rekeningnummer af te schrijven.
 • Leeftijd deelname activiteiten: De zomertrainingen bieden plek aan deelname van bikers vanaf 8 jaar. Voor overige evenementen zal in de meeste gevallen een ondergrens van 14 jaar gelden. Dit wordt per evenement bekeken en gecommuniceerd.
 • Trainingen: De woensdagavond trainingen zijn gratis voor leden. Niet-leden mogen kosteloos één training proberen. Hierna is lidmaatschap vereist.
 • Materiaal: Een valhelm is bij alle MTB activiteiten verplicht. De clubleiding behoud zich het recht om bikers met een aantoonbaar in gevaarlijke staat verkerende fiets van die activiteit uit te sluiten.
 • Kledingvoorschrift: Rijden in clubtenue is verplicht bij alle door de club georganiseerde activiteiten. Clubtenue is tevens verplicht bij nationale wedstrijden, marathons en andere officiële mtb evenementen in binnen en buitenland. Leden met wedstrijdlicentie kunnen hiervoor dispensatie aanvragen bij de clubleiding.
 • Dispensatie: Het is alleen mogelijk dispensatie voor het rijden in clubkleding aan te vragen indien de aanvrager in het bezit is van een KNWU wedstrijd licentie. (Niet te verwarren met een reguliere KNWU lidmaatschap.)
 • Vervoer: Vervoer van- en naar MTB evenementen en clubactiviteiten zijn voor rekening van de leden en dienen door de leden zelf georganiseerd te worden. Hierbij kan er door de clubleiding gecoördineerd worden.
 • Communicatie: Bij MBC de NoordBikers wordt uitsluitend digitaal gecommuniceerd, via de site, digitale nieuwsbrief en via e-mail.
 • Disclaimer: Deelname aan alle activiteiten is altijd voor eigen risico.

Samenwerking tussen KNWU, NTFU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft een gedragscode MTB opgeleverd om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven.

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
 • Respecteer de natuur: plant én dier.
 • Fiets in kleine groepjes.
 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
 • Maak geen onnodig lawaai.
 • Laat geen afval achter.