Marathon Competitie

Op deze pagina tref je meer informatie aan over de marathon wedstrijden die meetellen in de NoordBikers Marathon Competitie 2019 powered by Schwalbe.
Deze pagina zal regelmatig aangevuld worden met informatie zoals deadlines voor aanmelding, hoogte profielen, startlijsten en na de wedstrijd de verslagen, films en uitslagen.

Spelregels marathoncompetitie:
1- Van de 7 meetellende marathons tellen de 4 beste resultaten.
2- Er is een apart klassement voor de hele en de halve marathons.
3- Punten behaald tijdens ‘8 van Noordwijk’ tellen voor het klassement dat bij inschrijving voor de ‘8 van Noordwijk’ is aangegeven.
4- Als basis voor de puntentelling wordt gehanteerd de verreden netto tijd.
5- De hoogst geëindigde krijgt 100 punten, de 2e krijgt 95, de 3e krijgt 90, etc.
6- Na de 50 punten, ontvangen de opvolgende telkens 1 punt minder, dus 49, 48, 47, etc.
7- Een ‘dnf’ of niet rijden in club tenue (uitgezonderd nieuwe leden) is 0 punten.
8- Punten worden alleen toegekend indien in clubshirt is gereden.
9- Alleen de afstanden die gecommuniceerd worden op www.noordbikers.nl tellen mee voor de hele en halve marathons.
10- Afwijkende puntentelling kan eventueel gehanteerd worden voor alternatieve afstanden indien gecommuniceerd op www.noordbikers.nl.

Goede site waar vaak uitslagen op staan is Chronorace

Laat ons je deelname aan een marathon weten.

Met bijna 500 leden is het bijna niet te doen om van iedereen te weten of er is deelgenomen aan een van de marathons in de competitie. Om de uitslagenlijst en tussenstand in de competitie toch goed bij te kunnen houden willen we graag weten welke marathon(s) je hebt deelgenomen. Laat ons daarom je deelname(s) zodat we je in de uitslagenlijst kunnen opnemen. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.

 
 

Verification

Clubkampioenschap 2019: Nog te bepalen

Het programma voor 2019 is als volgt:

Powered by:


Link naar eindstand (.pdf)

UA-4008544-2