Beste NoordBiker,

We willen graag je mening horen. Ben jij tevreden met de huidige NoordBikers stijl en kleurstelling of wil jij een andere design?

We hebben twee keuzes en we willen graag weten welke jouw voorkeur heeft. Het eerste design is het huidige shirt. Deze blijft ongewijzigd met als enige uitzondering het logo van ZAES dat veranderd is naar AGU. Vind je deze het mooist, ga dan voor keuze A.

Het tweede design is het nieuwe ontwerp. Gaat je voorkeur hiernaar uit, selecteer dan keuze B.

Het design dat jullie voorkeur geniet zal de komende 4 jaar gebruikt gaan worden. Tenminste 20% van de leden moet gestemd hebben en 60% van de stemmen moet op keuze B vallen om het nieuwe design te laten gelden. Valt dit percentage lager uit dan wordt het automatisch keuze A.

Keuze A
Keuze B

 
 

Verification