Preventie en Integriteitsbeleid

Beste leden,

Binnen onze club vinden we een veilig sportklimaat erg belangrijk. Om dit vorm te geven
hebben we beleid opgesteld, dat we hieronder graag kort toelichten:

Gedragsregels voor trainers, begeleiders en coaches

Bij alle trainingen en wedstrijden bij de NoordBikers staat het plezier voorop. Om te zorgen
dat het voor iedereen leuk is en blijft heeft het NOC*NSF gedragsregels opgesteld (zie link),
waaraan ook al onze trainers, begeleiders en coaches zich moeten houden. Formeel gezien
vallen zij door hun lidmaatschap bij de KNWU namelijk onder deze gedragsregels en het
tuchtrecht. Naar ons idee bevatten deze regels niets meer dan de algemeen bekende
uitgangspunten in de sport, toch is het belangrijk dit ook duidelijk op papier te hebben.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de onze club voor iedereen die
te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met
iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en is er voor iedereen
binnen de club.

Onze vertrouwenspersoon is Wolf de Wilde, hij is bereikbaar via wolf@noordbikers.nl. Heb
je vragen of wil je iets met Wolf bespreken, schroom niet. Wolf volgt bij het NOC*NSF een
cursus voor vertrouwenspersonen. Binnen onze club volgen wij de werkwijze zoals opgesteld
door het Centrum Veilige Sport Nederland, zie deze link voor meer informatie.

Aannamebeleid jeugdtrainers, jeugdbegeleiders en jeugdcoaches

Trainers, begeleiders en coaches zijn onmisbaar binnen een club. We zijn daarom blij met
elke nieuwe aanwinst, maar doorlopen wel onderstaande stappen voordat iemand aan de
slag gaat binnen de jeugdafdeling:
– Houden van een kennismakingsgesprek
– Aanvragen van VOG, dit wordt elke 3 jaar herhaald
– Bekendmaking met de bovengenoemde gedragsregels van het NOC*NSF

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,
Het bestuur