Tijdelijke afsluiting eerste gedeelte MTB-route

  • 14 november 2021

Beste Noordbikers,

Vanaf eind november (waarschijnlijke start: week van 22 november) vinden in Boswachterij Noordwijk gedurende een aantal weken natuurherstelmaatregelen plaats. Deze herstelmaatregelen zijn erop gericht om de dynamiek in het duingebied te herstellen en de open habitats meer ruimte te geven. Onder invloed van stikstof en exoten is het duin in de loop van de jaren steeds meer dicht gegroeid. Stikstof zorgt ervoor dat bepaalde soorten, zoals de duindoorn, extra snel groeien. De duinen worden hierdoor steeds meer vastgelegd en de dynamiek verdwijnt. Daarnaast zijn er enkele exoten in de duinen terecht gekomen die snel groeien en er ook voor zorgen dat het duin dichtgroeit.

Staatsbosbeheer gaat nu aan de slag om op een aantal plekken struwelen te verwijderen en de openheid en dynamiek in de duinen te herstellen. Daarnaast worden op een aantal plekken vochtige duinvalleien hersteld. Deze valleien zijn ook dichtgegroeid. Hierdoor zijn bijzondere planten als Parnassia en diverse soorten orchideeën, verdwenen. Ook op deze plekken zullen bos en struweel worden verwijderd.

Om het vrijgekomen materiaal veilig af te voeren zal het fietspad tussen Noordwijk en de Duindamse Slag tijdens doordeweekse dagen worden afgesloten. Hierdoor is het eerste gedeelte van het mountainbike-parcours niet te gebruiken. Het tweede gedeelte, vanaf de Duindamse Slag, is wel te gebruiken.

Het is op dit moment nog niet precies bekend van wanneer tot wanneer dit gedeelte van het fietspad zal worden afgesloten.

Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/natuurherstelnoordwijk.

No Replies to "Tijdelijke afsluiting eerste gedeelte MTB-route"


    Got something to say?

    Some html is OK