Vrijwilligersbeleid

NoordBikers Vrijwilligersbeleid

De afgelopen jaren is MBC de NoordBikers uitgegroeid tot een grote vereniging van ruim 600 leden, waarvan er zo’n 300 regelmatig aanwezig zijn bij trainingen en clubactiviteiten. Toch draait de club nog steeds op een klein groepje vrijwilligers die samen héél veel uren in de club steken.

Commissies

Om hier verandering in aan te brengen is een aantal jaar geleden gestart met het oprichten van verschillende commissies, die allen specifieke werkzaamheden verrichten. Inmiddels kent de NoordBikers een Trailcrew Noordwijk, Trailcrew Hoofddorp, Hoofddorpcommissie, Jeugdcommissie, Sponsorcommissie, Evenementencommissie, Let’s Ride commissie en een Wedstrijd Organisatie Commissie.
Dit zorgt voor een goede structuur binnen de vereniging en verlichting van de taken van het bestuur; deze commissies zullen dan ook zeker blijven.
Aandachtspunt blijft het op peil houden/brengen van een goede bezetting van de commissies.

Knelpunt

Waar de structurele inzet van een vaste kern vrijwilligers in de commissies goed gaat blijft het een groot probleem om voldoende mensen te vinden die eenmalig een paar uurtjes willen komen helpen bij o.a. parcoursonderhoud of wedstrijden/evenementen. Ondanks vele oproepen komt er vaak slechts een klein groepje mensen op de been, staan er steeds dezelfde mensen of moeten wedstrijden zelfs worden afgelast.

Tijd voor verandering

Om ervoor te zorgen dat we met z’n allen van het parcours kunnen blijven genieten en wedstrijden/evenementen kunnen blijven organiseren is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt, hoe klein ook. Eén keer paar uurtjes helpen tijdens een onderhoudsdag of evenement zorgt ervoor dat je de rest van het jaar weer lekker van het parcours kan genieten en zelf mee kan doen aan alle trainingen en activiteiten die georganiseerd worden. En met elkaar even helpen is nog gezellig ook!

Uitgangspunten NoordBikers Vrijwilligersbeleid
    • Van alle actieve leden* wordt verwacht dat zij minimaal 1x per jaar een paar uurtjes komen
    • helpen bij parcoursonderhoud of een wedstrijd/evenement
    • De evenementen waar hulp voor nodig is worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief
    • Leden die nog niet zijn komen helpen en zich nog niet aangemeld hebben zullen actief benaderd worden dit alsnog te doen

* Actieve leden zijn alle leden die zelf deelnemen aan trainingen, wedstrijden en evenementen.
We hopen dat we op deze manier als club voor mooie (nieuwe) routes in de omgeving kunnen blijven zorgen en de leuke activiteiten kunnen blijven organiseren waar alle leden plezier van hebben!

Hartelijke groet,
Het bestuur